Методична тема – «Вивчення і творче застосування методів активного навчання (самостійна робота, проблемні і творчі завдання, учнівські запитання до вчителя)».