Методична тема – «Створення на уроці умов для самореалізації особистості учня».