Олена Тарасова,

завідувач кафедрою.

Сьогодні знання іноземної мови є необхідним інструментом здобуття будь-якої інформації, і мета вчителів іноземної мови – навчити учнів читати, сприймати мову на слух, писати, та розмовляти іноземною мовою чітко, ясно та вміло для того, щоб мати можливість здобувати знання, передавати та обговорювати думки, давати оцінку будь-якій інформації та підходити до цього критично.

У нашій гімназії обов’язковим є вивчення двох іноземних мов. Основною іноземною мовою, що вивчається в гімназії абсолютно усіма учнями, — являється англійська. Другою іноземною мовою, вибір якої є вільним (за рішенням учнів і їх батьків) — являється французька або німецька мова. На кафедрі працює 13 учителів, що забезпечують однаково високий рівень викладання усіх іноземних мов. Більше того, деякі учителі володіють декількома іноземними мовами.

Будь-який мовленнєвий акт є творчим, бо є пов’язаним зі створенням нового продукту — в даному випадку усного чи письмового висловлювання, для чого людині потрібно переосмислити весь досвід і знання та скласти своє висловлювання, використовуючи придбані вміння, навички.

Безперечно, читання є основним видом діяльності у вивченні іноземної мови, одночасно будучи його інструментом та метою. Читання сприяє розширенню словникового запасу, збагаченню усного мовлення, практикою у вивченні граматики, основою функціонального та творчого письма. Отже, слід заохотити учня більше читати іноземною мовою.

Ми вважаємо, що природно вивчення іноземної мови не можна відірвати як від культури країни або країн, мова якої вивчається, так і від культури рідної країни. Тому багато уваги приділяється саме особливостям історії, культури, цінностям, образу життя цих країн в порівнянні з Україною. Спеціальне місце відводиться матеріалам, які допомагають учням зрозуміти місце України в різні часи історії і самих себе, як громадян України, в людському суспільстві, тобто самовизначенню.

У якій би країні ми не були, ми повинні бути повноважними представниками власної країни. Якщо ми знаємо, наприклад, англійську, ми маємо можливість спілкуватися з людиною з будь-якої країни світу. Наш обов’язок завжди пам’ятати, що ми представляємо Україну. Хоча все більше людей дізнаються про Україну, все ж таки більшість не має ніяких знань про неї. На жаль, для багатьох Україна залишається «terra incognita». Частково це пояснюється тим, що пересічні люди з будь-якої країни в основному цікавляться власним життям, проблемами, родиною, оточенням. З іншого боку, майже до кінця минулого століття не існувало самостійної країни з назвою Україна. До того часу Україна віками була частиною різних держав, імперій. До того ж, якщо люди й чули про цю країну, факти були скоріше негативними, ніж позитивними. Дуже часто іноземці помилково звертаються до України як до Росії, що є абсолютно природно, оскільки протягом віків Україна входила до складу Росїї. Однак українці не втратили своєї унікальної культури та особливостей, невідступно передаючи свій досвід, побут, звичаї від покоління до покоління.

Однією з провідних освітніх технологій на уроках іноземної мови в Києво-Могилянському колегіумі є технологія інтерактивного навчання. Це така організація навчального процесу, за якої учень неодмінно бере участь у самому процесі навчання. Інтерактивність — це навчання в режимі бесіди, діалогу, дії. Той, хто навчається, не виступає лише слухачем або спостерігачем, він бере активну участь у тому, що відбувається – є учасником процесу навчання – говорить, пише, керує, моделює тощо. Уроки іноземних мов у колегіумі побудовані таким чином, що мова вивчається на автентичних матеріалах країн – носіїв іноземної мови.