Підходи до вивчення іноземних мов

в світі педагогіки толерантності

Олена Тарасова – заслужений учитель України

Педагогіка толерантності повинна протистояти усьому тому, що веде до страху та відторгненню дитини. Вона повинна допомогти учневі розвинути здібності до самостійного міркування, умовиводу, критичному мисленню, навчити поважати та розуміти інші культури та характери. В зв’язку з цим змінюється зміст та наповненість навчальних матеріалів та методів, обираються ті, які допомагають вихованню особистості, яка має зацікавлення, є терпимою та відповідальною, може відстоювати свою позицію, є відкритою до інших культур.

Оскільки мова – це головний елемент будь-якої культури, у мене, як у вчителя англійської мови, велике поле діяльності. Саме на уроках іноземної мови діти вчаться пізнавати різні культури, їх цінності та особливості, порівнюють та шукають відмінності. В принципу, риси, які з одного боку відрізняють одну культуру від іншої, притаманні всім культурам взагалі. Ось на своїх уроках я і намагаюся навчити дитину находити універсальне та порівнювати. Культурний універсал – найпростіший елемент життя людини, що є одною з головних тематик вивчення іноземної мови. А щоб це не було нудно, спочатку треба відібрати, а потім подати цей матеріал інакше, щоб він проходив через душу та серце дитини, був доступним її розумінню та по силах в виконанні.

Мотивація є найважливішою умовою для активного сприйняття матеріалу. Це, перш за все, сприятлива атмосфера творчості на уроці, де учень відчуває себе комфортно, не нервує, де поважають його особистість. Це також реалістичні цілі, інформаційність матеріалу та емоційність його викладання з боку вчителя, автономія дитини на уроці, творче співпраця учня та викладача.

Особистість вчителя, його стиль та манери, тон – все має велике значення, бо дитина мимовільно все повторює. В педагогіці толерантності нема місця авторитарності, примушенню, нав’язуванню свого погляду та думки, маніпулюванню учнями. В моєму розумінні, вчитель повинен сприяти та допомагати учневі усвідомлюючи навчатися самому. Він стає як би посередником в навчальному процесі. Це і є процесом взаємодії, де робота вчителя створює таку атмосферу, в якій ефективно може розвиватися особливість та одночасно вивчається предмет, в даному випадку іноземна мова. Це питання є одним з найважливіших в усій сучасній світовій педагогіці цивілізованих країн. Взаємодія учня та вчителя веде до успіху. В цьому процесі навчається і сам вчитель. Ми навчаємось самі, коли навчаємо інших, як висловив свою думку один з великих людей світу та як каже відоме прислів’я: “Хто є старим, щоб вчитися, є надто старим, щоб навчати”. Ще в 1836 році відомий німецький вчений Гумбольдт казав, що ніхто не може навчити іноземній мові, можливо тільки створити умови, в яких вона буде розвиватися.

Основним моїм принципом в вивченні іноземної є такий: “Learn by doing”, а саме, треба навчатися через діяльність та в процесі діяльності, виходячи з того, що основними цілями вивчення іноземної мови є спілкування і взаємодія з іншою культурою та здобуття інформації. Можна сказати, що іноземна мова – це інструмент. А інструмент треба знати, щоб вміти їм користуватися. Саме це є мотивацією до вивчення граматичного матеріалу. Він надається під виглядом тестів та схем, враховуючи схильності учнів до математичної точності та конкретності, гри та різних життєвих ситуацій, правил, які містять саму сутність граматичного явища. Дітям дуже подобаються тестові завдання, бо вони можуть одразу дізнатися про результат, а саме побачити продукт свого навчання, свій зріст.

Для того, щоб учні бачили свій розвиток, вони мають спеціальні «портфоліо», куди складають свої творчі завдання, деякі найбільш важливі контрольні роботи та виконані тестові завдання. Порівнюючи свої роботи на різних ступенях навчання, діти повинні зробити аналіз стану та результатів своєї діяльності як учня наприкінці півріччя та року: розглянути позитивні та негативні зміни та тенденції, запропонувати подальші дії, вирішити ситуацію.

Від критичного читання через критичне мислення до творчого самовиразу та написання – ось що є головною метою моєї роботи як вчителя іноземної мови. Навчаю учнів чітко розкладувати будь-який текст, статтю, есе: тема – головна думка, ідея або проблема – підкріпляючи її деталі – причина та наслідок – висновки – моє відношення, особиста та інші точки зору на проблему, питання, тему – дискусія – пошук рішення. Тим самим діти навчаються бути толерантними, поважати інших людей, їх точку зору, цінності, знайомляться з правилами поведінки в спорах та в суспільстві взагалі. Таким чином, іноземна мова виступає одночасно інструментом та метою. Зазнав ті елементи, з яких складаються різні тексти, діти вчаться проводити інтерв’ю, вести розмову по різних темах, висловлювати свою власну думку на проблеми, писати статті, есе, сценарії з діалогу та навпаки, лист другу та діловий лист, художнє оповідання, навіть вірші, тобто вчаться розкладати та складати, а саме творити.

В вивченні іноземної мови дуже важливим є інтегрування в інші предмети. Взагалі, неможливо вивчати іноземну мову без знання різних шкільних предметів: географії, історії, літератури, біології, економіки та інших. Підбір матеріалу повинен відображати різні цікаві для дітей сфери життя, природи та суспільства. Часто саме на уроках англійської мови мої учні вперше знайомляться з деякими явищами, і це є важливою мотивацією до вивчення мого предмету. Вивчення іноземної мови – це театр, де діти виконують різні ролі та переживають різні життєві ситуації.

Звичайно такий підхід вимагає від вчителя постійного самовдосконалення, напруженої роботи, творчого пошуку. Це не легкий труд, який забирає багато часу та зусиль, навіть здоров’я. Але він є і нагородою, коли в результаті ви бачите ту особистість, яку ви намагалися створити.