З отриманням статусу гімназії,

основою організації ГКМК у напрямку

її оптимального функціонування та розвитку

стала експериментальна програма

педагогічно-прикладного дослідження “Колегіантське братство”,

автором якої були директор гімназії Олександр Ковальчук та його

заступник з науково-методичної роботи – Валентина Устінова.

Це вони заклали основу та побудували всю

науково-методичну роботу у колегіумі.

Устінова В.Ф.

відмінник освіти України,

(працювала у колегіумі до 2010 року)

Ковальчук О.В.

– магістр, учитель-методист,

відмінник освіти України,

Лауреат Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”,

заслужений працівник освіти України.

Спеціальні дослідження підтверджують, що успішність любої фахової діяльності, особливо педагогічної, яка потребує самостійного прийняття рішень, залежить від рівня загальної культури. Тому важливими є культурологічні знання, які саме можна запропонувати у формі духовно-творчої діяльності (поезія, малювання, декоративні ремесла, тощо), що забезпечить творчу самореалізацію особистості, її самоствердження, розкриття всіх її сутнісних сил.

Саме культурологічний напрямок у підвищенні кваліфікації вчителя особливо необхідний тому, що його діяльність постійно пов’язана з моральною, естетичною, громадянсько-правовою оцінкою дій, подій, постановкою завдань, прийняттям нестандартних рішень, вибором систем, методик, стратегій навчання й виховання. З усіма колегами було проведено цикл навчання з питань «Аналіз взаємостосунків «вчитель-учень», «учень-учень», «учень-батьки», «вчитель-батьки» з позицій педагогіки толерантності». Це навчання проходило у формі організаційно — дійовйових ігор.

Саме в той час керівник науково-методичної ради колегіуму пані Валентина Устінова запросила на одну з педагогічних рад головного редактора журналу “Педагогіка толерантності” пана Ярослава Берегового. Саме тоді дехто вперше почув слово “толерантність”. Це вже потім про неї заговорили на всіх рівнях, а в той час ми були серед першопрохідців і це надавало ваги тому, що ми робили, а наше завдання ставало для нас більш цікавим.

Розвиток системного мислення, яке є проявом вміння аналізувати процеси та явища дійсності, базуючись на наукових знаннях, бачення структури об’єктів та явищ, їх взаємозв’язків, розуміння ролі кожного компонента структури у цілісній системі дає можливість технологічного підходу до організації освітньої діяльності, до формування певних технологічних алгоритмів освітнього процесу.

Традиції, започатковані в колегіумі, дають поле для творчої реалізації учителів. Це і проведення спільних з учнями концертів, спортивних змагань, виставок художніх робіт, різноманітних учительських капусників, експедицій, мандрівок, тощо. Випуск збірок «Творча вільність», які виходять раз на 2-3 роки, дають можливість розкрити свої літературні та поетичні таланти і учителям і учням.