Створення власних проектів

· Проект “Діалог культур”.

Основними цілями проекту є розвиток партнерства між школами різних країн; розширення можливостей ознайомлення з країною через особисті контакти; вивчення культури та культурних цінностей іншої країни, усвідомлення процесів взаємодії та взаємозбагачення різних культур через зрозуміння унікальності кожної культури; розвиток особистості та усвідомлення свого власного “Я” в системі культурних цінностей; формування та розвиток вмінь та навичок притаманних системі “критичного мислення”: аналізування, порівняння, вміння робити особисті висновки на підставі власних спостережень, проводити дослідження, тощо; удосконалення та практичне застосування іноземної мови.

· Проект “Дізнаємося краще один про одного”

· Проект “Колегіантська творчість”

· Ресурсно-методичний центр