1. Виходячи з потреби створення комплексної науково обґрунтованої системи національного виховання, та з метою об’єднання зусиль педагогів та вчених Національного Університету «Києво – Могилянська Академія», наказом № 51 від 06.05.1992 року було створено Києво – Могилянський колегіум як незалежний загальноосвітній навчальний заклад.

2. У зв’язку із відсутністю затвердженого Міністерством освіти України положення про «колегіум», Києво – Могилянський колегіум став іменуватись: гімназія «Києво – Могилянський колегіум». Відповідно до наказу Головного управління освіти м. Києва № 212 від 26.10.1995 року, розпорядженням голови Ватутінської райдержадміністрації м. Києва № 284 від 29.12.1995 року, Наказу Ватутінського районного відділу освіти м. Києва № 36 від 25.01.1996 року «Києво – Могилянський колегіум» було розміщено у вивільнених приміщеннях ДДУ №756 на вулиці Драйзера 9-а.

3. За рішенням ліцензійної комісії Головного управління освіти м. Києва (протокол № 14 від 12.12.1996р.) було засвідчено право гімназії «Києво – Могилянський колегіум» на здійснення освітньої діяльності за рівнем «загальна середня освіта».

4. Фінансування витрат за рахунок бюджетних коштів почалось здійснюватись з 01.01.1996 року Додатком до Статуту «Києво – Могилянського колегіуму», затвердженого Радою КМК 07.04.1997 року та відділом освіти Ватутінської районної держадміністрації м. Києва 09.04.1997 року.

5. Гімназія «Києво — Могилянський колегіум» є юридичною особою (свідоцтво про державну реєстрацію №752975 серія АОО), має свій Статут (зареєстрований в управлінні освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, свідоцтво про державну реєстрацію № 15 від 27.02.2003 р.)), самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний код 24074049.