Спроби реформування середньої освіти в нашій країні останніми роками пов’язані з вирішеннями Міністерства освіти про збільшення тривалості вивчання в школі до 12 років. Зміни з цим «Типових учбових програм» відкладають свій відбиток і на учбові плани нашої гімназії.

Хоча наша гімназія і не є спеціалізованим учбовим закладом із затвердженим профільним напрямом навчання, проте, для кожного з двох старших класів, а це два 10 класи та два 11 класи, учбові плани декілька відрізняються. Зв’язано це, в першу чергу, із збільшенням учбових годин по вивченню окремих дисциплін, що дає можливість учням отримувати більш глибокі знання і практичні навики з дисциплін, що вивчаються. А також з метою реалізації своїх здібностей і бажань для продовження освіти у вищих учбових закладах вибраного напрямку.

Мультипрофільне навчання