Вступник до 1 класу ГКМК (5 клас загальноосвітньої школи) на іспиті з української мови має продемонструвати орфографічні вміння та навички, передбачені вимогами й нормами Державного освітнього стандарту з цього предмету для початкової школи.

**************************************

Приклад завдання з української мови 2021

**************************************

Час на виконання тесту складає одну астрономічну годину (60 хвилин). Результат оцінюється за 60 бальною системою.

Норми оцінювання:

Бажаємо успіхів!