Психолого-педагогічна кафедра.

(метод об’єднання класних керівників)

Ольга Конопльова

завідувач кафедрою,

вчитель світової літератури,

педагог-організатор.

Кафедра складається із кураторів по всіх класах, заступника директора з науково-методичної роботи, шкільного психолога – пані Євгенії Руденко та заступника директора з виховної роботи – пана Анатолія Паламарчука.

Таке поєднання (об’єднання) колег у складі кафедри не випадково. Виховна та психолого-педагогічна робота тісно пов’язані між собою.

Так, всі куратори є вчителями-предметниками і тому, проходячи чергову атестацію, подають також свої матеріали з питань виховної роботи. Крім того, більшість з них пройшли окремі курси підвищення кваліфікації «ІНТЕЛ для навчання», і використовують отримані знання у своїй роботі.

Шкільний психолог проводить моніторинг психологічного клімату у рамках усієї гімназії. Аналізує різні персональні і колективні особливості поведінки усіх членів шкільного співтовариства. Розробляє моделі поведінки як для окремих учнів, так і для груп учнів в класах, з урахуванням особливостей психологічного характеру як учнів, так і учителів, що викладають конкретну учбову дисципліну. Основним способом «коригування» психологічного клімату є індивідуальні і колективні бесіди. Робота психолога здійснюється в тісній співпраці з кураторами класів. У виняткових випадках, коли на поведінку учня впливають позашкільні чинники, використовується бесіда з батьками.

Засідання кафедри у повному складі проводиться не рідше разу на чверть. На засіданнях кафедри обговорюються поточні питання виховної роботи, перспективне планування, робота з молодими спеціалістами, а також і розробка психологічних порадників для батьків.

Одним з незвичайних педагогічних прийомів, спрямованим на стимулювання і підвищення зацікавленості учнів в навчанні є розроблений кафедрою метод щомісячного виставляння учням «рейтингів» по усіх предметах (дивись сторінку на сайті «Положення про рейтинги»).

Усі куратори постійно вивчають нові публікації по технологіях педагогічного і психологічного процесів. У колегіантській бібліотеці завжди є спеціальні журнали з питань виховання (додатки до газети «1 вересня», додаток до газети «Московские новости»), періодичні видання України і Росії, новинки літератури близького і далекого зарубіжжя.