Куратор ГКМК

Діяльність.

Куратор своєю діяльністю забезпечує гармонійне і раціональне поєднання інтересів суспільства, освітніх завдань, батьківських цілей та інтересів самих учнів, — на підставі Концепції навчально-виховного процесу роботи ГКМК.

Куратора для роботи з відповідним класом призначає і представляє батькам учнів особисто директор гімназії КМК.

Хоча уся робота Куратора носить виховний характер, проте окремі її аспекти є автономними і спрямовані на різні цілі.

Функції контролю.

Куратор контролює наявність виправдувальних документів у окремих учнів по уроках, що пропускаються.

Контролює охайний зовнішній вигляд учнів (чи встановлену для гімназії форму одягу) і їх своєчасний прихід до початку уроків.

Куратор повинен знати розклад уроків класу, перелік і дні консультацій, вчителів-предметників, а так само час і дні індивідуальних додаткових занять, що проводяться вчителями в стінах гімназії.

Куратор повинен знати про відвідування учнями будь-яких творчих гуртків, студій, репетицій, що проводяться в приміщеннях гімназії.

Куратор має право, з метою ознайомлення з методиками викладання і отриманням власного враження про взаємини в класі, відвідувати уроки по окремих предметах, повідомивши заздалегідь вчителя по предмету.

Класна година.

«Класна година» або класні збори проводяться один раз в два тижні, у рамках загального розкладу занять і є обов’язковими. Тематика класної години визначатися Куратором, як правило або із запланованих «обов’язкових» для гімназії тем виховного характеру, або підготовки до традиційних і святкових заходів загальношкільного характеру, або з тем, що формуються обставинами «класного життя».

Куратор допомагає учням проявляти індивідуальні творчі здібності у виготовленні класних стінгазет, «наочній» інформації про життя класу, підготовці «номерів» художньої самодіяльності, підготовці до конкурсів, олімпіад, змагань у виборі матеріалів для публікації в колегіальній газеті «Альтер Его» і тому подібне.

Відкрито поздоровляє усіх переможців олімпіад, конкурсів і тому подібне. Аналізує круг «помічників» індивідуальних перемог. Обговорює «промахи» учасників, що не досягли бажаних (можливих) результатів, підказує способи їх подолання.

Якщо результати високих досягнень учнів визначаються виключно педагогічною діяльністю вчителя по предмету, то Куратор у присутності учнів, дякує конкретному вчителеві від імені усього класу.

Якщо ж досягнення учня пов’язані з позашкільною діяльністю, наприклад, в школі танців, в музичній або художній школі, в спортивних змаганнях, то Куратор, по-перше, оповіщає весь шкільний колектив про ці досягнення, а по-друге, від імені школи оголошує подяку, у формі запису в щоденнику, усім позашкільним наставникам і батькам учня.

Куратор визначає тактовність і можливість аналізувати на загальних класних зборах індивідуальні питання учнів, якщо вирішення цих питань носять примирливий або об’єднуючий колектив характер. Постійно нагадує учням про толерантність і взаємоповагу.

Участь і допомога Куратора в учбовому процесі.

Взагалі, уміння проаналізувати і осмислити допущені учнем помилки — одне з основних завдань вчителя по будь-якому предмету. Більше того, вчитель повинен зрозуміти причину виникнення помилки у учня і постаратися методичними прийомами усунути цю причину. А вже завдання Куратора, як помічника учня в учбовому процесі — бути «в курсі» усіх «учбових» проблем по кожному предмету, що вивчається.

Куратор повинен забезпечити і проконтролювати головну можливість виправлення помилок учнем. Гарантувати узгодження з вчителем процедури надання можливості для повторних «випробувань» і виправлення помилок.

Куратор повинен розуміти, а по можливості і впливати на «справедливість» оцінок, що виставляються вчителями, «очима учнів».

Колективні заходи.

Як правило, усі заходи, як класні, так і загальношкільні, є плановими, цілі вони несуть просвітницькі, пізнавальні, патріотичні. Програма (сценарій) їх відома, і підготовка проводиться заздалегідь. Це можуть бути екскурсії святкові або традиційні для гімназії представлення, змагання, конкури, дискусії і диспути, зустрічі з представниками театральних і літературних суспільств і тому подібне.

Завданням Куратора є акцентування усіх елементів заходу, що забезпечують зміцнення дружби, взаєморозуміння, поваги серед учнів.

Куратор, при необхідності, передає інформацію для батьків учнів: про форму одягу, умови живлення і тому подібне.

Аналітична робота.

Куратор проводить аналіз об’ємів домашніх завдань по усіх предметах і оцінює час на повне і «якісне» їх виконання. Аналізує «пікові» учбові навантаження.

Куратор аналізує застосування вчителями усіх можливих методичних і виховних «прийомів» для досягнення усіма учнями класу рівня навчання на «добре» і «відмінно», що є необхідною умовою середньої освіти (у ГКМК).

Проводить моніторинг (спільно з психологом школи) психологічного клімату в класному колективі, взаємодопомоги і «здоровій» конкуренції серед учнів.

Аналізує, отримувані від вчителів по предметах, дані по «рейтингах». Готує звідну таблицю рейтингів, з урахуванням оцінки Куратора.

Контролює упродовж усього навчального року стан здоров’я учнів. Аналізує чинники захворюваності і готує для батьків перелік рад зі зміцнення здоров’я учнів.

Батьківські збори і відношення з батьками.

Куратор інформує батьків про закони, вимоги та правила гімназії, розпорядок навчання, включаючи розклад уроків, тривалість семестрів, термінів проведення іспитів і канікул, а так само про перелік і терміни проведення планових екскурсій і традиційних заходів що проводяться в колегіумі, про різні «гуртки» і студії для занять творчістю і тому подібне.

Організовує створення «батьківського комітету», пояснює мету, завдання і форму можливої роботи і співпраці з адміністрацією гімназії.

Про регламент проведення батьківських зборів Куратор оповіщає батьків на початку навчального року. Як правило, метою батьківських зборів є аналіз поточної успішності учнів і прийняття необхідних заходів, що покращують виконання учбового процесу.

Батьки мають право отримувати від Куратора відкриту інформацію про учителів гімназії, їх педагогічну діяльність, професійні досягнення. А так само запрошувати окремих учителів на батьківські збори для обговорення питань, пов’язаних з процесом навчання. Батьками, через Куратора, на адресу будь-якого учителя може бути висловлена вдячність або «занепокоєння» за методикою викладання конкретного предмета або особливостей засвоєння матеріалу учнями.

Куратор повинен знати (і уміти пояснити батькам) принципи виставляння оцінок учителями з будь-яких предметів, оскільки джерело усіх питань більшості батьків виникає по такому ланцюжку: вчитель → учень (оцінка) → батьки → куратор → вчитель.

Куратор повинен мінімізувати контакти батьків з вчителями. Відповіді на індивідуальні питання батьків по «проблемах» навчання взагалі або з питань викладання конкретного предмета окремо, Куратор повинен підготувати самостійно, вивчивши усі необхідні матеріали. Куратор при необхідності повинен особисто зустрітися з відповідним учителем і зрозуміти мотиви і деталі, що роз’яснюють суть «проблеми», що з’явилася. У виняткових випадках або на вимогу батьків Куратор готує особисту зустріч учителя і батьків учня. Участь Куратора при такій зустрічі — обов’язкова.

Документація і звітність.

Необхідна звітна документація і терміни її зберігання визначаються відповідними внутрішніми наказами і розпорядженнями директора гімназії.