Правова освіта у КМК посідає чільне місце в системі виховної роботи. Викладачем права О.Богдановою розроблено план право-виховної роботи, згідно з яким у КМК проводяться правові ігри – брейн-ринг, юридична консультація (проводять учні старших класів для молодших), правові дебати, вивчається курс «Громадянська освіта», проводиться правовий всеобуч для батьків. Учні ГКМК посідають призові місця на районних і міських олімпіадах з права, команда КМК виграла районний Брейн-ринг.

У КМК працює шкільна рада з профілактики правопорушень, яка розглядає питання постановки і зняття з внутріколегіантського обліку учнів, які можуть виявляти девіантну поведінку. З учнями, які виявляють схильність до куріння, проводиться весь комплекс необхідних заходів щодо викорінення протиправних проявів. Такі учні разом з батьками направляються до психолога для отримання необхідної допомоги.

У рамках роботи щодо попередження бездоглядності та безпритульності у КМК ведеться чіткий облік відвідування. Про усі запізнення, неявки учнів куратори відразу інформують батьків для реагування. Учнів, які не відвідують КМК без особливих причин, у КМК немає.