З В І Т
 по гімназії “Києво-Могилянський колегіум”
ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району м. Києва
 про роботу в 2019/2020 навчальному році.

1.Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу тощо.
1.1. Усього в колегіумі – 45 учителів.
Із загального числа вчителів колегіуму 37 – мають вищу кваліфікаційну категорію; 6 – першу, 1 – другу, 1 – спеціалісти.
Із числа вчителів вищої категорії мають педагогічні звання: 14 – “вчитель-методист”; 17 – “старший вчитель”; 4 – носять звання « Заслужений вчитель України», 8 вчителів нагороджені значком “Відмінник освіти”; 8 – грамотами Міністерства освіти і науки України; 19 – грамотами Департаменту освіти і науки м.Києва; 16 – Подяками мера м.Києва; 6– подяками голови РДА, 3 вчителі нагороджені знаком «Відмінник столичної освіти».
Серед учителів 2 Лауреати Всеукраїнського конкурсу (О.Ковальчук, О.Богданова), 4 переможці всеукраїнського туру конкурсу – ( О.Ковальчук, О.Богданова, О.Шторліна,) 4 лауреати міського туру конкурсу – О.Погребицька, В.Шторлін, Безвугляк О., А.Сухорукова.
Директор ГКМК О.Ковальчук – магістр, заслужений працівник освіти України. Богданова О.Ф., Тарасова О.Б., Оратовський Т.Б., Шторліна О.В. – заслужені вчителі України. Учитель фізики С.Фролов – кандидат педагогічних наук; учитель інформатики Н.В.Косаревська – кандидат фізико-математичних наук; учитель фізкультури В.Яременко – майстер спорту з боксу.

2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад.
У 2018/2019 навчальному році ГКМК з метою створення авторського навчального закладу в рамках експериментально-прикладного дослідження працювала над продовженням запровадження мультипрофільного навчання у старших класах та створенням обґрунтованої системи моделі освітнього середовища.

3. Створення умов для обов΄язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика мікрорайону (якщо є закріплення). Сім΄ї та учні, які порушують вимоги щодо обов΄язкового здобуття загальної середньої освіти. Заходи, які вживалися закладом з метою повернення їх до навчання.
3.1. На навчання до гімназії – конкурсний набір до 5(1) класу, мікрорайону – немає, сімей та учнів, які порушують вимоги щодо здобуття обов’язкової середньої освіти – немає.

4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної ради. Участь в експериментальній та інноваційній діяльності.
Педагогічний колектив гімназії «Києво-Могилянський колегіум» ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва продовжував працювати за програмою «Психолого-педагогічна підтримка учня та оптимізація роботи педагогічного колективу в умовах мультипрофільного навчання», для виконання якої були поставлені конкретні завдання:
— забезпечення умов для якісної освіти та індивідуального розвитку особистих досягнень учнів, стимулювання їх творчої активності, найбільш повної самореалізації в різних видах позаурочної діяльності, реалізація їх схильностей та інтересів;
— проведення семінарів-практикумів з розповсюдження і впровадження в роботу проектних методів навчання і виховання ;
— проведення щорічної експертизи педагогічних новацій на кожній предметній кафедрі;
— пошук нових форм для ефективнішої роботи за темою «Психолого-педагогічна підтримка учня та оптимізація роботи педагогічного колективу в умовах мультипрофільного навчання»;
— аналіз проміжних результатів введення мультипрофільного навчання в практику (ефективності, результативності, кількості навантаження і домашніх завдань);
— продовження участі вчителів гімназії у розробці і впровадженні тестових технологій з контролю знань, розробці і впровадженні тестових завдань для мультипрофільного підсумкового контролю-тестування учнів 1(5)-4(8)-х класів;
— аналіз необхідності та ефективності подальшого проведення мультипрофільного підсумкового контролю-тестування учнів 1(5)-4(8)-х класів.
— і як результат віяння нового часу (тривалих карантинних умов) аналіз необхідності та ефективності дистанційного навчання..
У 2019/2020 навчальному році команда гімназії взяла участь в конкурсі «Радянське минуле (пере)осмислення історії». Конкурс був організований асоціацією істориків «Нова доба» і німецькою освітньою організацією DVV. Конкурс проводився з грудня 2019 по травень 2020 року. Консультант проекту конкурсу – вчитель історії Юрій Головін, відповідав за загальну координацію дій, вчитель зарубіжної літератури та інформатики Валерій Шторлін забезпечував комп‘ютерну підтримку і брав участь в розробці запитань, а учні 10-11 класів виконували обов‘язки режисера, монтажера, оператора, журналіста-дослідника. В результаті серйозної та наполегливої роботи команди гімназії, наш проект потрапив до 15 з 292 проектів, яким присудили 1 місце.
На базі гімназії восени було проведено ІІ (районний ) етап учнівських олімпіад з економіки. Вчителі математики, української, іноземної філології, природничих дисциплін брали активну участь в перевірці олімпіадних робіт на районному і частково на міському етапах учнівських конкурсів та олімпіад.
Психолог закладу регулярно очно, а в період карантину – дистанційно (zoom) брала участь у засіданнях методичного активу психологів району, а також через заповнення google-форм брала участь в обговоренні Проекту професійного стандарту практичного психолога в закладах освіти.
Вчитель математики Маковійчук Л. протягом року доповнювала склад експонатів раніше створюваного на базі ГКМК музею Освіти.
Під час карантину для вчителів та класних керівників було проведено декілька ознайомчих бесід щодо налаштування роботи в онлайн-режимі. В свою чергу, адміністрація закладу брала регулярну участь в zoom-конференції від РУО, які були спрямовані на налаштування роботи шкіл в період карантину.
— методичний центр (РМЦ), спрямовував свої зусилля на поширення накопиченого позитивного досвіду із запровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес.
За авторськими програмами продовжують працювати 6 учителів.
Психологом закладу організована участь у реалізації таких національних, державних та регіональних програм:
— Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» — пропагування здорового способу життя, планування сім’ї, формування відповідального батьківства.
— «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» — профілактика жорстокого поводження серед дітей.
— «Профілактика шкідливих звичок» — пропагування здорового способу життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, негативних звичок, формування відповідального ставлення до власного життя.
— «Сімейна розмова» — протиалкогольна профілактична програма.
Також психолог закладу регулярно очно , а в період карантину – дистанційно (zoom) брала участь у засіданнях методичного активу психологів району, а також через заповнення google-форм брала участь в обговоренні Проекту професійного стандарту практичного психолога в закладах освіти.
Вчитель математики Маковійчук Л. протягом року доповнювала склад експонатів раніше створюваного на базі ГКМК музею Освіти.

5. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей. Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів, доцільність створення та результативність предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення (нагородження медалями, стипендії тощо).
. Одним із ключових напрямків роботи — чітке дотримання термінів проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями та контроль термінів атестації. Протягом навчального року досліджувався досвід таких вчителів як Паламарчук А.О., Зюкіна О.М.,Нестерова С.І., Головін Ю.., Булгакова М.В., Шевчук В.В., Погребицька О.І. Всі вони успішно пройшли атестацію та отримали або підтвердили кваліфікаційні категорії та звання.
Аналіз результатів роботи педагогічного колективу у 2019-2020 навчальному році свідчить про позитивні наслідки проведених заходів. До особливих результатів можна віднести зростання творчої і навчальної активності учнів, учителів, батьків, що відображено в досягненнях учнів ГКМК за минувший навчальний рік.
Вчителі постійно перебували у пошуку виявлення здібних дітей. Свідченням цього може бути результативність участі учнів школи на всіх етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, турнірах.
У 2019/2020 н. р. тільки на районному рівні вибороли 29 призових місць на олімпіаді з української мови та літератури, 46 місць в конкурсі імені Петра Яцика, 16 – в мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, 20 – з історії, 10 – із світової літератури, 22 – з географії, 41 – з математики, 6 – з правознавства, 40 – з англійської мови, 17 – з німецької мови, 8 – з французької, 14 – з фізики, 25 – з біології, 25 – з хімії, 2 — офісні технології, 1 — комп‘ютерна графіка, 1 — з астрономії, 6 – педагогіка та психологія, 3 – образотворче мистецтво. Разом це становить 332 перемог.
Результатом участі в міських олімпіадах та конкурсах стали 1 призове місце в олімпіаді з правознавства, 9 – з української мови, 3 – в мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка та 5 місць в конкурсі імені Петра Яцика, 1 місце в міському конкурсі «Поетична весна», 8 – з географії, 13 – з англійської мови, 1 — з іспанської мови, 10 – з біології, 3 – з історії, 2 – з хімії, 1 – з педагогіки та психології, 1 — з зарубіжної літератури, 1 – з веб-програмування, 2 – з німецької мови, 1 – в конкурсі МАН. В цілому кількість перемог на міських конкурсах та олімпіадах складає 61 місце.
Золоті медалі отримають – 5 випускники, Срібні медалі – 2 випускники, свідоцтва з відзнакою отримали – 12 учнів 9-х класів.
Координувала роботу в закладі методична рада.
Планування науково-методичної роботи включало такі основні напрямки:
— функціонування методичної ради;
— робота предметних методичних об’єднань;
— контроль роботи творчої групи вчителів;
— організація та забезпечення самоосвіти вчителів;
— організації наукової роботи з учнями.
Протягом минулого навчального року у закладі працювали методичні об’єднання вчителів:
— математики та інформатики (голова Тарасенко К.П.);
— природничих дисциплін (голова Булгакова М.В.);
— української мови та літератури (голова Кацарська Т.В);
— іноземних мов (голова Тарасова О.Б);
— художньо-естетичної (зарубіжна література, музичне мистецтво, історія і право (голова Шторлін В.В.));
— фізичного виховання (фізичної культури, ЗВ, трудового навчання та технологій (голова Петіна Н.Д.)).

Багато хто з педагогічних працівників гімназії був активним учасником районних методичних об’єднань, де вчителі знайомилися з новинками в освіті, з новими підходами у вирішенні актуальних питань сьогодення.
Команда гімназії взяла участь в конкурсі «Радянське минуле (пере)осмислення історії». Конкурс був організований асоціацією істориків «Нова доба» і німецькою освітньою організацією DVV. Конкурс проводився з грудня 2019 по травень 2020 року. Консультант проекту конкурсу – вчитель історії Юрій Головін, відповідав за загальну координацію дій, вчитель зарубіжної літератури та інформатики Валерій Шторлін забезпечував комп‘ютерну підтримку і брав участь в розробці запитань, а учні 10-11 класів виконували обов‘язки режисера, монтажера, оператора, журналіста-дослідника. В результаті серйозної та наполегливої роботи команди гімназії, наш проект потрапив до 15 з 292 проектів, яким присудили 1 місце.
Психологом закладу продовжується участь у реалізації таких національних, державних та регіональних програм:
— Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» — пропагування здорового способу життя, планування сім’ї, формування відповідального батьківства.
— «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» — профілактика жорстокого поводження серед дітей.
— «Профілактика шкідливих звичок» — пропагування здорового способу життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, негативних звичок, формування відповідального ставлення до власного життя.
— «Сімейна розмова» — протиалкогольна профілактична програма.
Психолог закладу регулярно очно , а в період карантину – дистанційно (zoom) брала участь у засіданнях методичного активу психологів району, а також через заповнення google-форм брала участь в обговоренні Проекту професійного стандарту практичного психолога в закладах освіти.
Вчитель математики Маковійчук Л. протягом року доповнювала склад експонатів раніше створюваного на базі ГКМК музею Освіти.

6. Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми.
6.1. Виховна робота проводилась за 7 напрямками:
• національно – патріотичне виховання;
• художньо – естетичне виховання;
• морально-етичне виховання;
• родинне виховання;
• формування здорового способу життя, екологічне виховання;
• трудове виховання і профорієнтація;
• превентивне виховання і соціальний захист;
• екологічне виховання
У гімназії протягом 2019/2020 н.р. було проведено 5 засідань МО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, вивчалися інноваційні технології, проводився моніторинг серед класних керівників щодо вивчення інноваційних технологій і їх впровадження у виховний процес. Розглядалися способи діагностування обдарованих дітей і способи роботи з педагогічно занедбаними учнями, проводилися педагогічні читання по проблемі розвитку компетентностей учнів по напрямках виховної діяльності навчального закладу, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід.
З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, у річному плані роботи школи окремим розділом було сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів. Основна мета роботи школи в цьому напрямку — координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимогами; охорона прав дитини.
З учнями були проведені бесіди «Культура поведінки, «Відповідальність за правопорушення», «Дотримання шкільної етики», «Ні – шкідливим звичкам», «Компроміс — показник слабкості або зрілої особистості», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Паління не прикраса і не шарм». У планах виховної роботи класних керівників, та плані роботи соціального педагога було заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, питання з профілактики правопорушень включені до порядку денного батьківських зборів.
В гімназії організована робота з протидії булінгу (цькуванню). На сайті закладу розміщено інформацію щодо норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», Наказ МОН про порядок реагування на випадки булінгу.
Протягом 2019/2020н.р. проведено тематичні виховні години з метою формування толерантних відносин між учнями: «Ми проти агресії» для учнів 5-6 класів; «Попередження булінгу серед підлітків» для учнів 7-9 класів; «Стоп насильство!» для учнів 10-11 класів. Питання булінгу розглядалися на батьківських зборах. Відзначення Дня толерантності (листопад):
— виховна година «Кодекс толерантної людини»;
— флешмоб до Дня толерантності
(ланцюжок «Взаєморозуміння» та хвиля «Добра»);
— тренінг для учнів І-ІІ курсів «Як не стати учасником булінгу».
Протягом навчального року в гімназії працювало 14 класних керівників, вони спланували виховну роботу на основі річного плану роботи школи. До плану були внесені заходи міського, районного, шкільного рівнів, а також кожний класний керівник складав орієнтовний план проведення класних виховних годин. Адміністрацією здійснювався контроль за роботою класних керівників, проводились інструктивні наради, консультації, відвідувались виховні години та відкриті виховні заходи:
жовтень — 4х,4д класи – квест для батьків «Перевернуте навчання», грудень — 1д,1х клас Благодійний ярмарок, листопад — 2х клас майстер-клас «Виготовлення годинника» тощо.

7. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками.
7.1. Бібліотечний фонд складає 15158 книг, з них 8057 – підручники, література – 7111. В бібліотеці є літературні видання різних напрямків з 1901 по 1950 роки, з яких періодично формуються музейні експонати (для внутрішнього користування).
Бібліотека оснащена комп’ютером, принтером, сканером.

8. Організація харчування та медичного забезпечення учнів.
8.1. Харчування дітей забезпечується КП “Зеніт”. Обіди споживають 100 учнів, буфетною продукцією забезпечено весь контингент учнів.
Медичне обслуговування забезпечується медичною сестрою.

9. Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій.
9.1. Соціальна допомога учням із числа пільгових категорій надавалась згідно чинного законодавства у встановленому порядку.

10. Діяльність органів учнівського самоврядування.
10.1 Протягом року виховна робота відзначилась такими загальношкільними заходами:
-урочистий прийом до 1 (5) класу ГКМК, Свято Першого дзвоника;
— День Колегіуму 14 жовтня, у рамках святкування якого пройшли День самоврядування, Пострижини,;
— Хелоуін, проведений кафедрою іноземної мови;
— Концерт до Дня вчителя;
— новорічний концерт для викладачів ;
Новорічні свята по паралелях готували класні керівники спільно з батьками.
— День Європи (тиждень знайомства з країнами Європи)
За участю учнівського самоврядування проведені:
1. урочистий концерт до Дня вчителя та 8 Березня;
2. конкурс стрілецької пісні;
3. свято першого і онлайн-свято останнього дзвоника.
У гімназії «Києво-Могилянський колегіум» існує учнівське самоврядування, основними завданнями якого є захист прав та інтересів учнів, розробка і реалізація учнівських заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу в школі, формування життєвих компетентностей, розвиток світогляду учнівської молоді.
Щорічно 13 жовтня проводиться День Самоврядування, який урочисто розпочинається з передачі влади адміністрацією та педагогічним колективом представникам учнівського самоврядування. Учні 11 класів виконують обов’язки адміністрації та вчителів протягом робочого дня.

В гімназії ведеться гурткова робота:

У всіх класах проводилися виховні години, екскурсії, культпоходи до театрів відповідно до плану роботи (під час конвокацій).
Згідно з планом проводилися батьківські збори на початку семестрів і у кінці семестрів з інформуванням батьків про стан успішності і поведінки дітей. Спільно з батьківською громадою розроблено чіткий план “Співпраці у трикутнику”, доведений до батьків, учнів та викладачів. Потрібно відзначити високу активність викладачів у проведенні Дня відкритих дверей, який пройшов 14 грудня. Під час цього дня батьки спілкувалися безпосередньо з викладачами. На належному рівні забезпечувався контроль з боку кураторів за веденням щоденників, наявністю шкільної форми, за запізненнями та пропусками занять.
Відповідна робота проводилася кураторами і запрошеними спеціалістами з питань профілактики тютюнопаління та вживання алкоголю, профілактична робота по уникненню правопорушень серед підлітків.

11. Діяльність батьківського комітету.
11.1. Батьківський комітет ГКМК, очолюваний Прохоровою Н.В. працює за планом, проводяться спільні засідання з адміністрацією та шкільним самоврядуванням, створена громадська батьківська приймальна.

12. Діяльність ради загальноосвітнього навчального закладу.
12.1. Рада ГКМК, очолюється вчителем української мови Гребеник А., робота Ради ведеться згідно з положенням про шкільну раду.

13. Діяльність піклувальної ради.
13.1. Піклувальна Рада у ГКМК створена у жовтні 2003 року, голова Ради – голова батьківського комітету ГКМК, Президент Благодійного фонду Прохорова Н.В.

14. Співпраця із сільськими школами.
14.1. Протягом 2018-2019 навчального року робота із сільськими школами не проводилась.

15. Міжнародні зв΄язки.
15.1. У цьому році вчителі та учні ГКМК продовжували роботу за проектами „Громадянська освіта” „Екотур” (Шевчук В.В.), міжнародна програма „Практичне право” (Богданова О.Ф). РІЕ (“Партнери в освіті”), ТЕА (“Україно-американські премії за досягнення у викладанні”) (Тарасова О.Ф.).
Гімназія є асоційованою школою ЮНЕСКО. В рамках цього проекту учні колегіуму під керівництвом вчителя Ковалівської О. брали участь у роботі регіональної еко-мистецької конференції ПАШ ЮНЕСКО «Сучасні погляди на майбутнє планети та людства», що була проведена до Дня Землі. Тема виступу/обговорення «Екологічна ситуація в Україні : основні загрози та шляхи вирішення проблеми забруднення».

16. Створення власної системи інформаційного забезпечення: шкільна преса, радіогазети тощо. Використання мережі Internet.
16.1. У школі випускається є підключення до мережі “Internet”, активно наповнюється власна WEB сторінка колегіуму, відбувається активне висвітлення роботи гімназії на сторінці групи колегіуму в соціальній мереже, а саме фейсбуці.

17.
17.1. Використання бюджетних коштів
, що виділялися закладу для покращення матеріально-технічної бази, як-от проведення ремонтних робіт, придбання меблів, навчального обладнання, літератури, шкільної форми тощо.
Кошторис установи по загальному фонду на 2019 рік
в т.ч. по КЕКВ:
2111 — 9627900
2120 — 2029571
2210 — 245109
2220 — 12500
2230 — 34150
2240 — 1281370
2271 — 866700
2272 — 40500
2273 — 110700
2275 — 15000
2282 — 5600 Касові видатки по загальному фонду склали 13900002,02
в т.ч. по КЕКВ
2111 — 9627899,24
2120 — 2029570,57
2210 — 245035,91
2220 — 12500,00
2230 — 25820,00
2240 — 1281356,16
2271 — 553199,85
2272 — 17106,50
2273 — 91669,93
2275 — 10637,86
2282 — 5206,00

17.2. Використання коштів з інших джерел фінансування:
— кошти отримані за надання платних послуг;
— доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень: навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств;
— доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
— кредити банків;
— Протягом року було одержано подарунки від юридичних осіб на суму 1463337,59 грн. які оприбутковані
— стадіон – 1шт. – 1323096,99
— вікна 1 шт. – 4720,00
— підручники — 1555 шт. – 61499,71
— книги – 384 шт. – 6750,01
— меморіальна дошка – 1 шт. – 60000,00
17.3. Використання коштів фонду загального обов΄язкового навчання.
17.4. Кошти фонду загального обов΄язкового навчання використані відповідно до діючих вимог та затвердженого кошторису.

18. Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів.
18.1. Навчальний план та державні програми виконані, контроль за якістю знань, умінь і навичок здійснювався відповідно до річного плану роботи школи.

19. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів державної виконавчої влади та органів управління освітою.

Планові перевірки держпродспоживслужби, пожежної інспекції, податковою інспекцією навчальних закладів м.Києва, службою фінаудиту, Управлінням освіти. Держкомітет з охорони праці.

Директор ГКМК О.Ковальчук